Gruppbeskrivning

  • Som förälder är du med i vattnet i grupperna för dom mindre barnen.
  • Allt material som behövs under en lektion har jag med.
  • Efter avslutad kurs får alla barn diplom och det finns möjlighet att köpa simmärken.

Mini Sim  från 2år

I den här gruppen är du välkommen om du fyller 2 år under terminens gång. Vi kommer ha ett lugnt tempo och träna på att bubbla, doppa, ta sig fram i vattnet på mage och rygg med crawlbensparkar. Rotera, flyta, hoppa, hålla fast sig i kanten och föräldern. Max 1st vuxen per barn.

Vi sjunger 2-3 sånger per gång. 

Maxi Sim från 3år

I den här gruppen är du välkommen om du fyller 3 år under terminens gång. Vi kommer träna på att bubbla, doppa, ta sig fram i vattnet på mage och rygg med crawlbensparkar. Rotera, flyta, glida, hoppa, hålla fast sig i kanten och föräldern. Max 1st vuxen per barn.

Vi sjunger 2-3 sånger per gång.

Krabban från 4 år 

I den här gruppen är du välkommen till om du fyller 4 år under terminens gång. Nu höjs tempot lite. Vi tränar på samma saker som i tidigare grupper men med mera utmaningar samt börjar testa bröstsimmet. Max 1st vuxen per barn.  


Silver Grodan från 5 år  

I den här gruppen är du välkommen om du fyller 5 år under terminens gång.
Vi tränar på crawl och bröstsim, lägger mest fokus på vattenvanan. Föräldrar till denna grupp får följa med in 1.a gången och titta.  Från 2:a gången väntar föräldrarna utanför bassängen


Guld Grodan från 5år 

I den här gruppen är du välkommen om du fyller 5 år under terminens gång. Doppar hela huvudet under vattnet, kan flyta själv på mage eller på rygg samt kan hoppa själv ner i vattnet  ifrån kanten.
Vi testar på alla 4 simsätt, lägger mest fokus på crawl och bröstsim. 
Föräldrar till denna grupp får följa med in 1.a gången och titta. Från 2:a gången väntar föräldrarna utanför bassängen


Sälen

I den här gruppen är du välkommen om du simmar minst 5-10m bröstsim på mage eller rygg. Vi tränar på att utveckla alla simsätt.

Föräldrar till denna grupp får följa med in 1.a gången och titta. Från 2:a gången väntar föräldrarna utanför bassängen

Crawl & teknik 1

För dig som simmar 25m bröstsim på mage eller rygg och vill träna upp din teknik. Vi tränar på alla simsätt. 
Föräldrar till denna grupp får följa med in 1.a gången och titta. Från 2:a gången väntar föräldrarna utanför bassängen

Crawl & teknik 2

För dig som simmar minst 100m bröstsim. Vi kommer träna på alla simsätt, mest crawl och bröstsim. Vi blandar teknikträning med att simma sim pass. Tränar mera på att livräddning. 
Föräldrar till denna grupp får följa med in 1.a gången och titta. Från 2:a gången väntar föräldrarna utanför bassängen.

Sjöstjärnor

Denna grupp finns endast på sommarsimskolan utomhus.
I den här gruppen är du välkommen till när du simmar 25m bröstsim.
Vi kommer ta simmärken efter önskemål. Träna mycket på livräddning och utveckla simtekniken. Badar med kläder och flytväst.