Vattengympa

Vatten gympan i Almungebassängen tar nu uppehåll över sommaren 2022.

Så startar höstens träningar i september igen.

Information om höstens vattengympa kommer i Augusti på hemsidan.


Tack alla som tränat under vårterminen för all tränings glädje. 


Pris: 1400kr för ett klippkort på 10 gånger samt 150kr på enstaka gånger. 

Prova på gång 60kr.

Välkomna.