Badvett

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Simma längst stranden.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Spring inte på bassängkanten eller bryggan - Du kan halka.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Undvik uppblåsbara leksaker om du är på öppet vatten.
 • Lek inte med livräddnings material.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde. " Den förlängda armen".
 • Meddela alltid var någonstans ni ska bada och när ni tänker komma hem.
 • Undvik solens starka strålar mitt på dagen.

Båtvett

 • Använd alltid flytväst.
 • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans.
 • Var inte fler personer i båten än vad det är avsett för.
 • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget.
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde. "Den förlängda armen".
 • Om du ska rädda en nödställd, ta upp hen på aktern på båten.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp.
 • Se till att det finns öskar, ankare, livlina, reserv åra eller paddel i båten.
 • Meddela alltid vart ni ska åka och när ni tänker komma hem.

Isvett

 •  Va aldrig ensam på isen
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning
 • Isen ska vara minst 10cm tjock. Prova alltid isen med ispik om du är osäker
 • Isens bärighet varierar. Var särskilt försiktig på nylagd is, snötäckt is, porös våris och isar i skärgården
 • Saltvattenis är svagare än lika tjock sötvattenis
 • Med farten ökar faran. Det går snabbt att komma långt ut på svag is med skidor, spark eller cykel
 • Lämna aldrig barn utan tillsyn vid eller på isen
 • Kom ihåg minnesversen för svag is:" Vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, inlopp, sund, grund, vindbrunn"
Källa: SLS Hemsida www.sls.se (Där kan du även hitta ytligare information)