Kontakta mig 

Simskolan: kattis@klangssim.se

Vattenfysen: vattenfys@klangssim.se

Telefon: 070-551 33 35


Intresseanmälan för simskolan ska innehålla:
  • Barnets namn.
  • Barnets födelseår ÅÅMMDD.
  • Vilken kurs ni är intresserad av.
  • Beskriv hur barnet är i vattnet, har det t ex tagit några simmärken sen tidigare.
  • Ansvarig vuxen samt telefonnummer till dig.

Viktigt!
När ni gör en intresseanmälan är ni inte anmälda till kursen utan endast lämnat intresse för kursen.
Jag kan behöva justera grupperna och tiderna efter antalet anmälningar därav intresseanmälan. 
När grupperna är klara bekräftar jag och återkopplar till er om ni fått plats i önskad kurs och eventuella ändringar.

Personuppgiftspolicy

När du lämnar personuppgifter till Klangs Sim & Aqua Teknik via mail, telefon eller genom formulär på hemsidan samtycker du till att de uppgifter du lämnar hamnar i vårt kundregister. Som målsman samtycker du till att ditt/dina barns personuppgifter hamnar i vårt kundregister. Jag behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig fortlöpande information om Klangs Sim & Aqua Teknik´s pågående och kommande kurser samt närvarolista under kurserna. Närvarolistorna innehåller namn, vilken grupp du/ditt barn tillhör samt checklista av vad du/ditt barn klarar av under simkursen. Vid faktura utskick använder jag Visma bokföring och faktureringsprogram. 
Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke genom att höra av dig till mig och tala om att du inte längre vill ha utskick. Det gör du genom att maila mig på kattis@klangssim.se

Dina rättigheter:
Under tiden jag har dina personuppgifter har du rätt att få information om vilka personuppgifter jag har sparat om dig. Skulle mina uppgifter vara fel har du rätt att begära att jag ändrar uppgifterna. Skulle jag inneha personuppgifter som inte behövs för mina ändamål har du rätt att uppgifterna raderade. Du har rätt att begära att min behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du raderar dina personuppgifter hos mig betyder det i praktiken att du inte längre får utskick och att jag inte kan komma i kontakt med dig igen. Vill du fortsatt nås av min information kan du som ett alternativ kontakta mig och tala om att hur du vill få information ex. Mail, telefon, post. När du kontaktat mig kan jag anpassa mina utskick efter dina önskemål.

Klangs Sim & Aqua Teknik vill skydda din integritet och skulle aldrig sälja dina uppgifter vidare.

Vid frågor kontakta mig på kattis@klangssim.se. För att lämna eventuella klagomål om Klangs Sim & Aqua Teknik personuppgiftsbehandling kan du kontakta datainspektionen genom att skicka e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.